PROPOZYCJE DLA CZŁONKÓW KLUBU na 21.10.2017 I 28.10.2017

1/ MKT PTTK nr 57 „Zawrat” przy ZSBiP oraz Oddział PTTK w Grudziądzu
Zapraszają
na XVIII Rajd  pieszy „Szlakiem zamków pomorskich”
 
Regulamin rajdu
 
Organizator:
 
  Międzyszkolne Koło Turystyczne PTTK nr 57 „Zawrat” przy Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych i Oddział PTTK w Grudziądzu;
 
Sponsor:
 
  Starostwo Powiatowe w Grudziądzu – nagrody książkowe.
 
Komitet organizacyjny:
 
  Komandor: Wiesław Żurawski - Przodownik Turystyki Pieszej nr 9937, Instruktor Krajoznawstwa
  Kierownik trasy: Henryk M. Pasik - Honorowy Przodownik TP nr H 600, Instruktor Krajoznawstwa  Polski,
  Kwatermistrz: Jan Kamiński – Przodownik TP 9936/I , Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa
  Sekretariat rajdu:  Marta Pasik – kujawsko-pomorski przewodnik turystyczny.
 
Cele rajdu:
 
  popularyzacja piękna środowiska  naturalnego, a także czynny wypoczynek  w  trakcie  wędrówki  wśród  pól  i lasów pomorskich; prezentacja historii i architektury gotyckiego  zamku krzyżackiego w Sztumie.
  Warunki uczestnictwa :
  W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualni oraz drużyny szkolne, których członkowie posiadają doświadczenie rajdowe i odpowiednią  kondycję fizyczną;
  trasa rajdu nie jest ani trudna i nie należy do najdłuższych, jednakże z uwagi na napięty czas między przyjazdem na start i odjazdem do Grudziądza ilość i długość przerw odpoczynkowych będzie ograniczona;
  każda grupa młodzieży szkolnej musi posiadać opiekuna;
  udział w rajdzie i wpisowe w kwocie 30 zł należy zgłaszać w biurze Oddziału PTTK w Grudziądzu, ul. Hallera 32 w czwartki (godz. 16–18) do dnia 19 października 2017 lub u sekretarza rajdu – Marty Pasik w sali nr 19 ZSBiP przy ul. Czarnieckiego 9, mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
 
ZGŁOSZONYM PO TYM TERMINIE ORGANIZATOR NIE GWARANTUJE ŚWIADCZEŃ!
 
Trasa piesza:
 
  Sztumska Wieś PKP – Leśniczówka Sarnowo – Brzezi Ostrów – Zajezierze – Jezioro Sztumskie - Sztum, zamek krzyżacki w mieście - Sztum, dworzec kolejowy;
  długość trasy - ok. 14 km.
 
Termin, miejsce zbiórki, transport:
 
  sobota, 21.10.2017 r.;
  uczestnicy  rajdu  zbierają się w sobotę o godz. 9.00 przed dworcem kolejowym Grudziądz Główny (bilet kolejowy zbiorowy), skąd nastąpi odjazd autobusem PKP do miejscowości Sztumska Wieś o godz. 9.08. Przyjazd do Sztumskiej Wsi o godz. 10.45. Tu nastąpi początek wędrówki  (godz. 10.50).
  powrót  do Grudziądza ze Sztumu o godz. 15.46, przyjazd do Grudziądza o godz.17.23. (przy słabym tempie marszu może zajść konieczność powrotu następnym pociągiem).
 
Wpisowe:
 
  uczestnicy wpłacają po 30 zł, członkowie PTTK – 26 zł, opiekunowie bezpłatnie.
 
Świadczenia organizatora:
 
  poświadczenie punktów na OTP dla tych, którzy będą posiadali książeczki OTP,
  nagrody dla zwycięzców konkursu poświęconego znajomości historii i architektury zamków krzyżackich Pomorza Nadwiślańskiego i terenów przez które będziemy maszerować
  posiłek turystyczny (zupa pomidorowa z grzankami) – lokal „Figaro” w Sztumie;
  zbiorowy bilet kolejowy na odcinkach Grudziądz – Sztumska Wieś oraz Sztum – Grudziądz;
 
Postanowienia końcowe:
 
  członkowie PTTK z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi, którzy zostali zgłoszeni i zostali wpisani przed rajdem na listę uczestników są ubezpieczeni od NNW przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
  listy uczestników z poszczególnych drużyn opiekunowie grup przekazują przed rozpoczęciem rajdu komandorowi imprezy;
  pozostali uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie;
  wszyscy uczestnicy powinni posiadać odpowiedni do warunków atmosferycznych ubiór turystyczny (nie ma zakazu posiadania parasoli lub peleryn, gdyż rajd odbędzie się bez względu na pogodę);
  drużyny powinny posiadać apteczki pierwszej pomocy.
  drużyny szkolne biorą udział w rajdzie jedynie pod opieką nauczyciela (opiekuna)
  wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
  interpretacja regulaminu zastrzeżona jest jedynie dla kierownictwa rajdu.
  transport kolejowy odbędzie się zastępczą komunikacją autobusową z przesiadką na pociąg na stacji Ryjewo;
  obowiązują dla wszystkich bilety zbiorowe PKP;
  w razie nieprzybycia wpisowego nie zwraca się
 
UWAGI:
 
  Podczas rajdu można zdobyć  na  Odznakę Turystyki Pieszej (OTP): 14 punktów.
  Informacje bieżące znajdują się w internecie pod adresem: www.grudziadz.pttk.pl, www.egrudziadz.pl, www.facebook/zawrat.
 
Do zobaczenia na trasie  -  Organizatorzy
 
 
Rajd nie ma charakteru komercyjnego i organizowany jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
Do zobaczenia na trasie!!!!
 
Impreza dofinansowana dotacją Urzędu miejskiego w Grudziądzu
 
Gmina - miasto Grudziądz
 
 
 
 
2/ WOJSKOWE KOŁO PTTK „OSeSeK” przy CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI,
Oddział PTTK w Grudziądzu, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, WSKE „RAWELIN”
zapraszają na:
XXXI MISTRZOSTWA CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
 
 
 
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
 
  Kierownik      - Ryszard FIEREK
  Sekretariat   - Krzysztof CZEREPOWICKI, Beata PĄCZEK,  Maria    MACHAJ, Grzegorz MACHAJ, M. RZEPKA-PODSIADŁY, ZAKLIKOWSKA Iwona, TKACZYŃSKA Barbara, DROZDALSKA Marylka                                                                
  Sędzia Główny  - Ryszard FIEREK, Rafał FIEREK
  Kwatermistrz   - Ryszard LEWANDOWSKI, Adam ARENTEWICZ
  Budowa tras    - Ryszard FIEREK, Rafał FIEREK, Wiesław PODSIADŁY.
 
TERMIN I BAZA IMPREZY:
 
  21.10.2017 r., Grupa - Centrum Szkolenia Logistyki.
 
FORMA TRAS I KATEGORIE:
Jeden etap dzienny
 
  TP - trasa dla początkujących lub ur. w 2004 i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
  TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2001-2003 ( drużyny 1-2 osobowe)
  TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 1997–2000 (drużyny 1-2 osobowe)
  TZ - trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 1996 i starszych (drużyny 1-2 osobowe)
  TŻ- trasa dla żołnierzy WP (zespoły 2. osobowe - Mistrzostwa Ośrodka Szkolenia Podstawowego)
  TP - grupowa  –  trasa dla początkujących (zespoły  5-10 osobowe z opiekunami)
  Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TS (roczniki 1996 i starsi) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TZ lub z klasyfikacji TU, TT albo TP
  Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TJ (roczniki 2000 – 1997 ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU lub z klasyfikacji TT albo TP
  Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TM (roczniki 2003 - 2001) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TT lub TP
  Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TD (roczniki 2004 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TP (patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2017):  http://www.skarmat.pl)
 
MAPY:
 
  niepełne, częściowo aktualizowane, skala 1:10000 lub inna.
 
PROGRAM IMPREZY:
 
  8.00 – 9.00     - przyjmowanie uczestników w bazie,
  9.05 – 9.15     - otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna,
  ok. 15.00        - zakończenie Mistrzostw, wręczenie dyplomów i nagród.
 
ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
 
  Zgłoszenia zawierające dane (patrz tabelka) wraz z wpisowym przyjmują instruktorzy w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki, ul. 6 Marca 1 (tel. 261 482 646, 261 482 648) w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2017 r. do godz. 18.00.
  Wpisowe:  TS i TJ - 5.00 zł, TM - 4.50 zł, TD, TŻ i TP – 4,00 zł
 
ŚWIADCZENIA:
 
  Mapka dla każdego zawodnika w TZ, TU, TT, TP, TŻ, TP –grupowa 2-3 mapy
  odcisk okolicznościowej pieczątki,
  punkty do Odznaki Imprez na Orientację, Odznaki Turystyki Pieszej, Pucharu Imprez na Orientację Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Grudziądzkiego Pucharu Komisji Turystki Pieszej,
  medale, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w kategoriach: TP, TT, TŻ, TU, TZ.
  gorący posiłek i herbata (należy posiadać naczynie, łyżkę i kubek).
 
UWAGI KOŃCOWE:
 
  impreza odbędzie się bez  względu na pogodę,
  uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
  punktacja według Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego,
  punktacja dla kategorii TŻ (dla żołnierzy OSP) według odrębnych zasad
  należy posiadać przybory do kreślenia i odpowiedni strój turystyczny,
  w razie nie przybycia wpisowego nie zwraca się,
  dotarcie do bazy – element orientacji.
 
UWAGA:
 
  organizatorzy proszą opiekunów grup szkolnych o zgłaszanie do mistrzostw uczniów znających zasady Imprez na Orientację i posługiwania się kompasem i mapą !!!!!!!!!!!! – nie dotyczy TP grupowa.
  Dodatkowe informacje – Ryszard Fierek 609 088 444
 
Do zobaczenia na trasie Mistrzostw
ORGANIZATORZY
 
Mistrzostwa nie mają charakteru komercyjnego i organizowane są na zasadach samofinansujących się.
Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
 
Impreza dofinansowana dotacją Urzędu miejskiego w Grudziądzu
 
 
 
 
 
3/ SKKT-PTTK nr 61 „Sznurówki” przy Szkole Podstawowej nr 12, Wojskowe Koło PTTK „OSeSeK” przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki, Oddział PTTK w Grudziądzu, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
zapraszają na:
XXVIII rajd pieszy „ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI - 1918”
 
REGULAMIN
 
CEL:
 
  uczczenie 99 rocznicy odrodzenia się państwowości polskiej,
  czynny wypoczynek wśród turystów regionu grudziądzkiego.
 
KIEROWNICTWO:
 
  Komandor - Alicja Kuziemska-Machowska
  Sekretariat - Anna Hausman
  Kwatermistrz - Alicja Kuziemska-Machowska
  Logistyka - Ewa Chomse
  Kierownik trasy - Ryszard Fierek, Adam Arentewicz, Jerzy Kondek
  Konkurs - Ewa Milewicz
 
TERMIN:
 
  28 października 2017 r. (sobota)
  rozpoczęcie: godz. 9.00 – Pętla tramwajowa (Tarpno)
  zakończenie: godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Moniuszki 14
 
TRASA:
 
  Pętla tramwajowa Tarpno – Nowa Wieś – Parski – Cytadela (SKŁ SAP) – Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Moniuszki 14.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 
  w rajdzie mogą brać udział grupy zorganizowane i turyści indywidualni z opłaconym wpisowym i po wcześniejszym zgłoszeniu (karty zgłoszenia i listy uczestników obowiązkowe),
  zgłoszenia i wpisowe w wysokości 5,00 zł (członkowie PTTK 4,00 zł) przyjmuje: A. Kuziemska-Machowska w Szkole Podstawowej nr 12 - tel. 56 64 320 22 w nieprzekraczalnym terminie 25.10.2017 r. (środa) do godziny 15.00.
 
Uwaga!
 
ŚWIADCZENIA:
 
  gorący posiłek i herbata – należy posiadać kubek na herbatę,
  punkty do OTP i Pucharu KTP,
  odcisk okolicznościowej pieczątki,
  upominki i dyplomy dla zwycięzców konkursu okolicznościowego „Niepodległa Biało-Czerwona” (zespoły dwuosobowe w kategoriach: klasy IV-VII, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 
  uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez AXA TUiR S.A.),
  rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
  w rajdzie mogą brać udział tylko turyści wcześniej zgłoszeni,
  kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe podczas imprezy,
  w razie nieprzybycia uczestnika, wpisowego nie zwraca się.
 
UWAGA!
 
Rajd nie ma charakteru komercyjnego i organizowany jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
 
Do zobaczenia na trasie
ORGANIZATORZY
 
Impreza dofinansowana dotacją Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
 
 
Gmina - miasto Grudziądz

Propozycje Klubu NW na m-c X i XI/2017

PROPOZYCJE PROGRAMOWE KLUBU NW PATYCZAKI
NA X - XI  - XII2017
 
07.X.2017 - rajd pieszy PTTK "Szlakiem Wojska Polskiego II RP", organizator: Szkoła Podstawowa nr 5, zgłoszenia do Edyty Ogonowskiej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ),
 
14/15.x.2017 - marsze NW we własnym zakresie,
 
21.X.2017 - Rajd pieszy PTTK - MARSZE NA ORIENTACJE (GRUPA), organizator: Wojskowe Koło Osesek (zgłoszenia u organizatora lub Edyty Ogonowskiej),
 
22.X.2017 - wycieczka krajoznawczo - rekreacyjna, marsz NW  "Szlakiem zamków krzyżackich" (Miłosna  - Stadnina Ogierów, Minii ZOO, Kwidzyn - Zamek, Katedra z kryptami wielkich mistrzów, Gniewa  - Zamek i starówka), organizator:  Edyta Ogonowska i Andrzej Gołębiewski,
 
23.X.2017 - spotkanie integracyjne - Kręgle w Radzie, organizator: Edyta Ogonowska,
 
28.X.2017 - marsz NW "Świętego Huberta" w Tucholi, organizator: Edyta Ogonowska,
 
31.X.2017/01.XI.2017 - zapraszamy do czynnego udziału jako wolontariusze TOnZ w kweście na rzecz odbudowy zabytkowych nagrobków w Grudziądzu  (głoszenia do współorganizatora kwesty: Edyty Ogonowskiej do 20.X.2017),
 
04.XI.2017 - rajd pieszy PTTK "Odzyskanie Niepodległości 1918",
 
05.XI.2017 - marsz NW Okolice Grudziądza, organizator: Maria Widerkiewicz,
 
11.XI.2017/12.XI.2017 -  indywidualny lub grupowy udział w imprezach miejskich organizowanych z okazji kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości - 1918 (DZIEŃ OTWARTY GRUDZIĄDZKIEJ TWIERDZY - CYTADELI, WIELKIEJ KSIĘŻEJ GÓRY, INNE),
 
18.XI.2017 - wycieczka krajoznawczo - rekreacyjna, marsz NW na Pałuki, m.in.: Lubostroń, Gąsawa, Biskupin, itp.)  - WYCIECZKA POŁĄCZONA Z BIESIADĄ PAŁUCKĄ, organizator: Edyta Ogonowska, przewodnik - Krzysztof Przybył,
 
26. XI.2017 -  IV Marsz NW "Pamięci Piotra Mrozińskiego - FILIPA", organizator:  Edyta Ogonowska i Maria Widerkiewicz,
 
27.XI.2017 - kręgle w Radzie połączone ze spotkaniem andrzejkowym przy kawie po kręglach,
 
03.XII.2017 - Marsz NW Mikołajkowy, organizator:  Zarząd Klubu NW Patyczaki,
 
09.XII.2017 - Mikołajkowa wycieczka krajoznawco - rekreacyjna do Redy i Gdańska (Reda - marsz NW brzegiem morza, zajęcia rekreacyjne w parku wodnym, Gdańsk - zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej lub Muzeum Solidarności), organizator: Edyta Ogonowska, Andrzej Gołębiewski,
 
17.XII.2017  - Marsz NW Wigilijny połączony ze spotkaniem integracyjnym klubu NW PATYCZAKI (WIGILIA).
 
ZAPRASZAMY!!!
DO ZOBACZENIA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU!!!
PREZES KLUBU NW PATYCZAKI - EDYTA OGONOWSKA (601-597-677)

Spotkanie integracyjne klubu NW Patyczaki 23.10.2017

KOLEJNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
W PONIEDZIAŁEK 23 PAŹDZIERNIKA 2017 roku
zapraszamy członków
Klubu NW PATYCZAKI i ich przyjaciół,
w kręgielni Rad, ul. Chełmińska
 
termin: 23.10.2017  (17.00 - 19.00)
zbiórka: 16.45 - 16.50
koszt: 1 osoba  (2 godzin gry w kręgle - 6 osób na torze to) 16,50 zł + 2 zł za wynajęcie obuwia sportowego (obowiązkowo), MAMY 3 TORY - ZAPRASZAMY!!!
uwagi: napoje i jedzenie we własnym zakresie,
 
organizator: Edyta Ogonowska,
OBOWIĄZKOWE ZGŁOSZENIA:
do 20.10.2017 do organizatora - Edyty Ogonowskiej:
proszę o SMS (601-597-677)
LUB MAILEM ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) do 18.00.
 
- Członkowie PTTK objęci są ubezpieczeniem, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Ubiór i obuwie należy dostosować do warunków kręgielni.
 
IMPREZA NIE MA CHARAKTERU KOMERCYJNEGO I ORGANIZOWANA   JEST NA ZASADACH SAMOFINANSUJĄCYCH SIĘ.
 

Marsz Nw w Tucholi w ramach VI Marszu Nw Świętego Huberta

Zapraszamy miłośników Nordic Walking
na wycieczkę  - RAJD NORDIC WALKING do TUCHOLI
na VI RAJD NORDIC WALKING ŚW. HUBERTA
28.10.2017
 
Data zawodów i wycieczki: sobota - 28.10.2017
Miejscowość: TUCHOLA
Organizator wyjazdu na rajd NW z Grudziądza:
- zapisy  i wpłaty za przejazd w Informacji Turystycznej, ul. Rynek Główny (09.00 - 16.00) do dnia 15.10.2017 do 16.00,
- odpłatność za wynajem busa:
- PATYCZAKI z opłaconymi składkami PTTK na 2017  - =25,00 zł./ pozostali = 35,00 zł.
- wpisowe za udział w rajdzie NW w Tucholi: (=30,00 zł./-40,00 wpłacamy przelewem na konto, zależy od terminu zgłoszenia na stronie internetowej),   
-  ZAPISY NA MARSZ NW JAK NAJSZYBCIEJ, GDYŻ LIMIT ZAWODNIKÓW RAJDU NW TO 80 OSÓB.
MIASTECZKO ZAWODÓW:
Biuro Organizacyjne VII Biegu św. Huberta znajduje się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tucholi, 89- 500 Tuchola ul. Warszawska 17
- Zapisy elektroniczne JAK NAJSZYBCIEJ - OGRANICZONA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW -  na stronie: www.osirtuchola.pl oraz na stronie www.maratonypolskie.pl do wyczerpania miejsc.
Informacje do przelewu:
Wpłatę w wysokości =30,00/-40,00 PLN należy uiścić na konto:
MLKS  Tucholanka - Bank Spółdzielczy w Tucholi
Nr konta 07 8174 0004 0000 1111 2000 0001
z dopiskiem - wpisowe za udział w rajdzie.
 
PROGRAM RAJDU NW; sobota; 28.10.2017:   
GRUDZIĄDZ:
08.00 - Wyjazd z Grudziądz na trasie: os. Lotnisko przy ZSO nr 5,  przystanek PKS przed Mostem im. B. Malinowskiego,
TUCHOLA:
7.30 - 10.30  - weryfikacja uczestników i zapisy do rajd NW,
10.00 - 10.30 - przygotowanie do rajdu NW,
10.30 - wyjazd uczestników rajdu Nordic Walking z parkingu - sprzed OSiR,
11.00 - start do rajdu NW na trasie 10 km,
12.40 - zamknięcie trasy marszu NW, IMPREZY TOWARZYSZĄCE, SPACER PO TUCHOLI  DLA CHĘTNYCH,
14.30 - 15.30 - ceremonia zakończenia,
15.30  - 17.00  -  powrót do Grudziądza.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE:
- Na stronie: www.osirtuchola.pl oraz na stronie www.maratonypolskie.pl
-  u organizatora -  E. Ogonowskiej,
                                                                                     Zapraszamy!!! Organizatorzy!!!

SPACERY Z INSTRUKTOREM

KLUB MIŁOŚNIKÓW NW "PATYCZAKI" ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA SPACERY Z INSTRUKTOREM NORDIC WALKING:

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK  ŚRODĘ  I PI  OD 1 KWIETNIA  2016 ROKU:

SPOTKANIE: na os. Lotnisko przy Lidlu,

GODZINA: 18.00

CZAS MARSZU NW: ok. 60 - 90 minut,

MIEJSCE: ścieżki Lasu Komunalnego "Rudnickiego",

INSTRUKTOR NW: p. Edyta Ogonowska lub P.Dana

KONTAKT: 601-597-677, edyta.ogonowska @wp.pl,

UWAGI:

* członkowie PTTK z opłaconymi składkami są objęci całodobowym ubezpieczeniem,

*pozostali uczestnicy marszów NW ubezpieczają się we własnym zakresie,

* zajęcia bezpłatne,

*na zajęciach zapoznają się Państwo:

- jak dobrać sobie właściwie kije NW,

-z technika prawidłowego chodzenia z kijkami NW,

ZAPRASZAMY!!!!!!

 

 

Statystyka

Użytkowników:
71
Artykułów:
300
Odsłon artykułów:
68839

RSS

feed-image

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj